Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van VC Europe B.V. zijn de laatste versie van de TLN Physical Distribution voorwaarden 2000 van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 1 september 2000. Hierin is ondermeer bepaald dat nationale vervoersopdrachten onder toepasselijkheid van de laatste versie van de Algemene Vervoerscondities (AVC 2002) worden uitgevoerd. De AVC 2002 gelden aanvullend op internationale vervoersopdrachten. Een afschrift van de toepasselijke voorwaarden wordt u kosteloos toegestuurd. Deze voorwaarden kunt u tevens inzien op deze website.

Physical Distribution: download (PDF)
AVC 2002: download (PDF)